ASIANTUNTIJATOIMINTA

 

ASIANTUNTIJATOIMINNAN LÄHTÖKOHTA VRUA

Asiantuntijatoiminta on valmennusprosessin tukitoimi, jonka tavoitteena on menestystä ja tuloksen tekemistä tukeva toimintakulttuuri, jossa jokainen toimija toimii yhteisten tavoitteiden suunnassa. Asiantuntijatoiminta linkittyy osaksi urheilijoiden ja lajien valmennusprosesseja. Valmentaja johtaa prosessia, jossa asiantuntijat ovat mukana.

Asiantuntijatoiminnan lähtökohdat VRUA:ssa ovat

  • Valmentajalähtöisyys
  • Moniammatillisuus
  • Toiminta osana huippu-urheilun valtakunnallista verkostoa
  • Tuloksellisuus (evidence based + best practice)
  • Vastuullisuus

 

Miten meillä toimitaan koko urheilijanpolulla (yk-vaiheesta huippuvaiheeseen)

Asiantuntijatoimintamalli on osallistuva asiantuntijuus, jossa asiantuntija toimii osana toimintaympäristöä ja valmennusprosesseja valmentajien ja urheilijoiden arjessa. Asiantuntijatoiminta tähtää suorituskyvyn optimointiin ja terveiden harjoituspäivien lisäämiseen. Asiantuntijatyössä korostuvat preventiiviset toimenpiteet kuten harjoittelun suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa mukana olo sekä kokonaisuuden ymmärtäminen. Asiantuntijatoimintaa arvioidaan säännöllisesti lajien kanssa.

Valmennusprosessin asiantuntijatuki määräytyy urheilijan tason, lajin ja iän perusteella.

  • Yläkouluvaiheessa asiantuntijatoiminta keskittyy valmentajien ja opettajien osaamisen tukemiseen sekä ryhmämuotoisiin urheilijoiden kohtaamisiin.
  • Toisella asteella asiantuntijatoiminta keskittyy valmentajien osaamisen ja valmennusprosessien tukemiseen. Asiantuntijatoiminnassa korostuu osallistuva asiantuntijuus, jonka lisäksi asiantuntijatoiminta voi kohdistua terveyssyistä tai tarpeen mukaan yksilölliseen ohjaukseen.
  • Huippuvaiheessa asiantuntijatoiminta on räätälöityä, tarpeen mukaan toteutettua tuloksen tekemiseen tähtäävää moniammatillista asiantuntijatyötä, jota johtaa päävalmentaja.

 

Mitä kaikkia asiantuntijatoimintoja meillä on

OVK/VRUA:n asiantuntijatoiminnat ovat psyykkinen valmennus, urheilufysioterapia, urheiluravitsemus, fysiikkavalmennus, lääkäritoiminta ja kaksoisuratoiminta. OVK Vuokatti Rukan asiantuntijatoiminnasta vastaa Terhi Lehtoviita.

Taulukossa 2. Asiantuntijatoiminnat Vuokatissa ja Kuusamossa

Asiantuntijatoiminnat Asiantuntijat Vuokatti

 

Asiantuntijat Kuusamo

 

Psyykkinen valmennus Terhi Lehtoviita  
Urheilufysioterapia Marko Rossi  
Fysiikkavalmennus Virpi Tuokko Jonathan McPhail
Urheiluravitsemus Virpi Tuokko  
Lääkäritoiminta    
Kaksoisuratoiminta    
Lifecoach / asuntolaohjaus   Olli Jylhä

 

Psyykkinen valmennus

Psyykkisen valmennuksen tavoitteena on tukea valmennusprosessia psyykkisen suorituskyvyn kehittymisen kautta, mikä käsittää psyykkisten taitojen kehittämisen ja mielen valmistamisen kohti onnistunutta suoritusta. Psyykkinen valmennus tukee valmentajan työtä. Toteuttamistapana on joko ryhmämuotoinen oppiminen yhdistettynä lajitreeneihin tai luottamuksellinen yhteistyö valmentajan, urheilijan ja asiantuntijan kesken. Psyykkinen valmennus tukee valmentajan ja urheilijan välistä, menestystä mahdollistavaa vuorovaikutusta, jota kuvaa luottamuksellisuus, avoimuus ja riittävä kommunikaatio.

Lisäksi psyykkinen valmennus tukee psyykkistä hyvinvointia. Psyykkinen valmentaja voi antaa supportiivista tukea elämän eri vaiheissa tai ongelmatilanteissa, mutta psyykkisen oireilun arviointi ja hoitovastuu on muilla terveydenhuollon ammattilaisilla (psykologi, lääkäri) akatemiatoimintaympäristöjen omien verkostojen kautta.

Urheilufysioterapia

Urheilufysioterapian tavoite on tuoda lisäarvoa valmennusprosessiin urheilijan suorituskyvyn kehittymiseksi. Suorituskyvyn kehittämisen lisäksi fysioterapia on tarvelähtöistä ennaltaehkäisevää toimintaa sekä ryhmä- että yksilötasoilla. Fysioterapeutti sparraa valmentajia ja auttaa osaamisen kehittymisessä.

Fysiikkavalmennus

Fysiikkaharjoittelun tehtävänä on tukea lajivalmennusta sekä kehittää urheilijan fyysisiä valmiuksia ja suorituskykyä lajin ja yksilön vaatimukset huomioiden. Yläkouluvaiheessa fysiikkavalmennuksen tehtävänä on tukea urheilusta innostuneen nuoren kasvua terveeksi urheilijaksi ja luoda valmiuksia tulevaisuuden vaativampaa harjoittelua varten. Valmennuksen tavoitteena on tutustuttaa ja opettaa erilaisten ominaisuuksien harjoitusmetodeja ja harjoitteita. Samalla tehtävänä on kehittää nuorten urheilijan perusliikuntataitoja ja lisätä monipuolisen harjoittelun määrää.

Toisella asteella painopiste keskittyy fyysisten ominaisuuksien kehittämiseen lajianalyysin pohjalta kohti tavoiteltavia tasoja. Niissä lajeissa, joissa fyysiset vaatimukset ovat korkeat, tulee fyysiset ominaisuudet nostaa lajissa riittävälle tasolle kansainvälisiä tasoja vertailtaessa. Harjoittelu tapahtuu lajien linjauksien ja fyysisten viitearvojen suuntaviivojen mukaan.

Yksilöllisyys korostuu entisestään huippuvaiheen harjoittelussa. Mitä kokeneempi urheilija on kysymyksessä, sitä enemmän pitää huomioida lajin vaatimukset ja painopisteet harjoittelussa. Fyysisiä ominaisuuksia pyritään ylläpitämään ja kehittämään lajin erityistarpeiden suunnassa. Fysiikkavalmentajan tiivis yhteistyö lajivalmentajan kanssa ja muiden asiantuntijoiden kanssa on edellytys laadukkaassa valmennusprosessissa. Rohkeus, muutosvalmius ja harjoittelun rytmitys ohjaavat valmennuksen toimintaa.

Urheiluravitsemus

Ravitsemusvalmennuksen etenee yhdessä sovittujen sisältöteemojen mukaisesti systemaattisesti osana muuta valmennusta eri ikävaiheet huomioiden. Ohjausta annetaan terveyden ja lajin kautta perustellen, päämääränä hyvää terveyttä ja urheilua tukevat ruokailukäytännöt.

Ravitsemusvalmennusta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa (valmentaja, lääkäri, urheilupsykologi, urheilufysioterapeutti / fysiikkavalmentaja). Varsinaisissa sairauksissa oireiden arviointi ja hoitovastuu on muilla terveydenhuollon ammattilaisilla.

Lääkäritoiminta 

Toimintaympäristöissä lääkäri johtaa terveydenhuollon asiantuntijatiimiä ja toimii lääketieteen asiantuntijana valmennukselle. Lääkärien asiantuntijaverkosto käsittelee urheilijan terveyden ja suorituskyvyn välistä kokonaisuutta. Ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa on kyse kokonaiskuormituksen hallinnasta eli fyysisen ja psyykkisen kuormituksen, ravintotekijöiden ja energiavajeen, palautumisen ja unen sekä ympäristötekijöiden, matkustuksen ja joukkuekäytäntöjen vaikutuksista oireiden ja sairauksien syntyyn. Tämän kokonaisuuden ymmärryksen avulla urheilusta nousevia terveysongelmia voidaan ennaltaehkäistä ja hallita. Urheilija tarvitsee kokonaiskuormituksen hallintaan valmentajajohtoista moniammatillista yhteistyötä.

Huippuvaiheen kaksoisura ja urasiirtymät

Huippuvaiheen kaksoisuraverkoston tehtävänä on tukea urheilijoita heidän kaksoisurallaan. Verkosto koostuu Suomen Olympiakomitean kaksoisuratiimistä, urheiluakatemiakoordinaattoreista sekä heidän kumppanuuskoulujen ja oppilaitosten koordinaattoreista ja opinto-ohjaajista.

Huippuvaiheen kaksoisuraverkoston tavoitteena on tukea ja mahdollistaa urheilijan yksilöllisen kaksoisuran toteutuminen ja hallittu urasiirtymä. Urheilijalla on mahdollisuus saada uraohjausta ja häntä tiedotetaan urasiirtymämahdollisuuksista ja tukitoimenpiteistä urheilu-uran aikana. Olympiakomitea järjestää vuosittain urasiirtymätapaamisen Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijoille sekä huippuvaiheen kaksoisuraseminaarin yhteistyössä kaksoisuraverkoston kanssa.

Lifecoach / asuntolaohjaus

Lifecoachin / asuntolaohjaajan tehtävänä on tukea nuorta urheilijaa elämäntaitojen kehittymisessä ja itsenäisessä asumisessa urheilija-asuntoloissa.  Lifecoach / asuntolaohjaaja tarjoaa tukea arjen käytännön asioissa, kuten vuokralaisen vastuiden hoitamisessa, ruoka- ja vaatehuollon suunnittelussa, harjoituskuljetuksien järjestelyissä ja sosiaalisten tapahtumien järjestämisessä. Lifecoach opettaa pitämään urheilijan arjen rytmeistä kiinni ja auttaa myös silloin kun urheilija sairastuu tai tarvitsee tukea hankalissa elämäntilanteissa.

ASUMINEN

Asuminen on järjestetty Kuusamossa Opparilla, joka sijaitsee aivan kampuksen läheisyydessä. Opparilta löytyy 16 kpl 50 m2:n ja 7 kpl 46 m2:n huoneistoja, joissa on yhteinen eteinen, keittiö (46 m2:n asunnoissa keittokomero) ja pesuhuone. Opparin osoite on Nuottatie 20-22, Kuusamo. Asunnot ovat ns. soluasuntoja, jossa vuokralaisella on käytössään oma lukollinen huone sekä toisen opiskelijan/asukkaan kanssa jaettava yhteinen keittiö- ja saniteettitila. Huoneistot ovat kalustamattomia, joten oma sänky ja kirjoituspöytä on syytä tuoda mukana.

Huoneistot on remontoitu kauttaaltaan vuonna 2018, jolloin pesuhuoneet on laatoitettu ja niihin on lisätty lattialämmitys, rättipatteri ja pyykinpesukone. Kaikista huoneistoista löytyy nykyaikainen keittiö hyvällä varustuksella (apk, jk/pk, erillisuuni, liesitaso ja liesituuletin). Eteisestä löytyy lisäksi kuivauskaappi.

Vaatehuolto onnistuu omasssa huoneistossa kisareissujen välissä, eikä ruuhkaa pyykkikoneelle ole. Kaikissa huoneistoissa on langaton nettiyhteys opiskelua varten.

Jokaiselle lajiryhmälle on rakennettu suksienhuoltotila tarvittavine  ilmanvaihtolaitteistoineen. Suksihuoneella vietetään aikaa päivittäin, joten yhteiset puhtaanapitosäännöt tulee opetella.

Huoneistojen vuokra on 50 m2:n asunnossa 307,00 €/kk ja 46 m2:n asunnossa 282,00 €/kk/urheilija. Lisäksi tulee vesi- ja sähkömaksu kulutuksen mukaan 50/50-jaolla huoneistokohtaisesti. Kesä-heinäkuussa huoneiston vuokra on 100,00 €/kk/urheilija, kun asuntoa ei käytetä asumiseen -huoneistoa ei tarvitse tyhjentää eikä avaimia luovuttaa.

Valmentajien työtilat löytyvät Opparilta B-rapusta. Kerhohuone ”venyttelytila” valmistui syksyllä 2019. Venyttelytilassa löytyy kuntosali, jossa mm. spinning-pyörät, käsipainot, kahvakuulat, kuntopallot, tasapainolaudat ja venyttelymattoja.

Hakemuksen asuntoon voi lähettää Minna Jokiaholle, minna@jokiaho.fi, puh: 0405670472

SUORITUSPAIKAT

Toimintaympäristömme keskuksena toimivat Kuusamo, Ruka ja muut Pohjois-Suomen tunturit. Syksyllä hyödynnämme jäätiköitä ja halleja harjoittelussa ja valmistautuessa kilpailukauteen. Keväällä jatkamme lajiharjoituksia toukokuulle Lapin tuntureilla hyödyntäen viimeiset yöpakkaset ja lumiolosuhteet.

Oheisharjoittelu tapahtuu Kuusamon ainutlaatuisessa ympäristössä mm. Kuusamon liikuntakeskuksessa, urheilukentällä ja upeassa luonnossa.

 

 

 

MUU TUKI

KOULUTERVEYDENHUOLTO

Kuusamon kaupungin opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat tarkoitettu Kuusamossa sijaitsevien lukion, ammatillisen oppilaitoksen ja ammatillista aikuiskoulutusta tarjoavien oppilaitosten opiskelijoille, joiden opiskelu on päätoimista ja kestää vähintään kaksi kuukautta.

Terveystarkastus järjestetään ensimmäisen opiskeluvuoden aikana ja terveystarkastukseen kuuluvat terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanottoajat. Opiskelija voi myös itse varata ajan terveystarkastukseen tai hakeutua vastaanotolle opiskelukykyyn, mielenterveyteen, päihdeongelmiin, raskauden ehkäisyyn ja muuhun seksuaaliterveyteen ja rokotuksiin liittyvissä asioissa.

Terveydenhoitajalle voi varata ajan myös Wilman kautta tai soittaa suoraan:
Hanna Pitkänen, terveydenhoitaja
Matkapuhelin 040 860 8829
hanna.pitkanen@kuusamo.fi

OPISKELU

Yhdistämme opiskelun ja valmennuksen sekä mahdollistamme kehittymisen opiskelijana, urheilijana ja ihmisenä.

LUKIO

Kuusamon lukiossa opiskelevat suorittavat ylioppilastutkinnon pääsääntöisesti neljässä vuodessa. Harjoittelu tapahtuu valmennusryhmässä, jossa otetaan huomioon koulunkäynnin ja harjoittelun yhdistämisen haasteet. Harjoittelu on räätälöity yksilöllisesti kokonaiskuormitukseen sopivaksi ja tapahtuu jatkuvan seurannan alaisena. Lukio tarjoaa laajalti tukea opiskeluun kuten urheiluun erikoistuneen opon, sähköisen oppimisympäristön tarjoaman yksilöllisyyden sekä henkilökohtaisen tuen tarvittaessa. Opettajien ja valmentajien välillä on aktiivinen yhteistyö opintojen ja harjoittelun yhteensovittamiseksi. Urheiluvalmennuskurssit kuuluvat urheilijoiden lukujärjestykseen ja mahdollistavat näin myös aamuharjoittelun.

KAINUUN AMMATTIOPISTO

Kainuun ammattiopistossa, KAO:lla, mahdollisia koulutusaloja ovat kone- ja metalliala, sähköala, rakennusala, puuala, kaupan- ja hallinnon ala, kulttuuriala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, sosiaali- ja terveysala sekä kauneudenhoitoala. Harjoittelu tapahtuu yksilöllisesti lukujärjestystä räätälöiden ja on mahdollista venyttää neljään vuoteen.

KAO Kuusamo on monialainen ammatillinen oppilaitos, jossa voi suorittaa toisen asteen ammatillisia tutkintoja päivä-, monimuoto- tai oppisopimuskoulutuksena. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma tarvittavan osaamisen hankkimiseen ja opintotavoitteen saavuttamiseksi. Opiskelun ja urheilun yhdistämiseen on KAO Kuusamossa joustavat mahdollisuudet.

SSF- AKATEMIA RUKA

Alppiakatemian tavoitteena on tarjota mahdollisuus harjoitella täysipainoisesti. Akatemiaan valitaan vuosittain opiskelijat, jotka kuuluvat maajoukkueisiin tai harjoittelevat määrätietoisesti tähtäimenä ammatimainen urheilijan ura. Akatemia tarjoaa valmennuksessa oleville, lukio-opintonsa päättäneille alppihiihtäjille mahdollisuuden opiskella joustavasti avoimessa yliopistossa, avoimessa ammattikorkeakoulussa tai ammattiopistossa ylioppilaspohjaisilla linjoilla.

SSF-Akatemian tarkoituksena on tarjota toimintaympäristö joka mahdollistaa nousun alppihiihdon maailman huipulle jokaiselle SSF-Akatemian urheilijalle. SSF-Akatemian toiminta sijoittuu huippu-alppihiihdon näkökulmasta olennaisiin harjoitus- ja kilpailuolosuhteisiin. Valmennuksen tavoite on perehdyttää urheilijat huippu-tason toimintaympäristöön, auttaa urheilijoita ymmärtämään huipulla toimimisen haasteet ja vaatimukset sekä tarjota työkalut huipulle nousemisen. Motto ”parhaat urheilijat, parhaissa olosuhteissa, parhaassa valmennuksessa” kuvaa SSF-Akatemian toimintaa resurssien sallimissa rajoissa.

SSF-Akatemia tarjoaa alppikoulu-ympäristöstä nouseville nuorille lupauksille maajoukkueeseen ponnahduslaudan, joka toimii samassa toimintaympäristössä maajoukkueen kanssa. Lisäksi SSF-Akatemia tarjoaa pitkällä aikavälillä turvallisen pohjan huipputason valmentautumiseen uran kehitysvaiheesta riippumatta. Urheilijat voivat tukeutua SSF-Akatemiaan ja saada maajoukkuetason valmennusta uran kehityskaaren luonnolisista hidasteista huolimatta.

Tietosuojaseloste

Käyttöehdot

Kauppa

©Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia | Powered by Kaswe