Yhdistämme koulunkäynnin ja alppilajien huippuvalmennuksen. Luomme opiskelijoille mahdollisuuden kehittyä opiskelijana, urheilijana ja ihmisenä. Valmennus perustuu pitkäjänteiseen harjoittelun malliin, josta muodostuu Urheilijan polku.

Pitkäjänteiseen urheiluharjoitteluun (LTAD, Long Term Athlete Development) sisältyvät nuorten urheilijoiden terveys-, taitovalmennus sekä suorituskykyyn liittyvien ominaisuuksien kehittäminen. Näiden osa-alueiden harjoittelu eri ikäkausina pyritään suunnittelemaan siten, että se parantaa kaikkien valmennukseen osallistuvien nuorten urheilijoiden suorituskykyä, valmiuksia ja itseluottamusta sekä pienentää loukkaantumisriskiä. Nuorten urheilijoiden fyysisen suorituskyvyn kehittäminen on monitahoinen prosessi, jonka osatekijöitä ovat mm. kasvu ja kypsyminen sekä huolellisesti suunniteltu harjoittelu. Pitkäjänteisen urheiluvalmennuksen tarkoitus on kehittää urheilijan ominaisuuksia ja valmiuksia sekä tarjota sellainen ympäristö, joka auttaa nuorta urheilijaa saavuttamaan tavoitteensa. Joillekin urheilijoille tämä tarkoittaa huipputason saavuttamista alppihiihdossa ja menestystä maailmancupissa ja olympialaisissa tai paralympialaisissa. Nuorten urheilijoiden tavoitteet ovat kuitenkin moninaisia ja ne voivat vaihtua ajan kuluessa, mihin myös pitkän aikavälin valmennusjärjestelmän tulisi pystyä vastaamaan.

Yläkouluvalmennus ja Yläkoulutiimi

Alppihiihdon yläkoulu toiminta on yläaste ikäisille urheilijoille suunnattua valmennusta. Valmennus tukee urheilijan omaa intohimoa, sisäistä motivaatiota ja samalla nuoren itsetunnon ja persoonan kehittymistä. Yläkoulutoiminta auttaa nuorta kehittymään urheilijana hänen omien kykyjensä ja lähtökohtiensa pohjalta. Tärkeässä roolissa ovat onnistumisen ja ryhmään kuulumisen kokemukset. Sitoutuneisuus ja vastavuoroisuus ovat oleellisia tekijöitä, joita myös halutaan kehittää. Yläkoulussa harjoitellaan monipuolisesti alppihiihdon eri osa-alueita. Leirit ja kilpailut muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jossa opetellaan myös psyykkisiä perustaitoja ja urheilijan arkea. Yläkoulu-toiminnassa opetellaan konkreettisesti elämäntaitoja ja arjen hallintaa kuten ravinto, lepo, uni, koulu. Harjoitellaan uusia motorisia perustaitoja sekä perehdytään fyysisten ominaisuuksien kehittämiseen sekä harjoitellaan monipuolisesti lajitaitoja.

Alppikoulu, 2. asteen valmennus

Rukan alppikoulussa alppihiihtäjän vuosi koostuu seitsemästä jaksosta. Alppikoulutoiminnassa urheilijoiden tulee yhdistää urheilu ja opiskelu mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Valmennuksen vuosikello on rakennettu ottaen huomioon koulun, olosuhteiden ja vuodenajan muutokset.

SSF-Akatemia Ruka

Akatemiaan valitaan parhaat alppihiihtäjät hakemusten perusteella. Tarkoituksena on tarjota toimintaympäristö, joka mahdollistaa nousun maailman huipulle jokaiselle SSF-Akatemian urheilijalle. SSF-Akatemian toiminta sijoittuu huippu-alppihiihdon näkökulmasta olennaisiin harjoitus- ja kilpailuolosuhteisiin. Valmennuksen tavoite on perehdyttää urheilijat huippu-tason toimintaympäristöön, auttaa urheilijoita ymmärtämään huipulla toimimisen haasteet ja vaatimukset sekä tarjota työkalut huipulle nousemisen. Motto ”parhaat urheilijat, parhaissa olosuhteissa, parhaassa valmennuksessa” kuvaa SSF-Akatemian toimintaa resurssien sallimissa rajoissa.
SSF-Akatemia tarjoaa alppikoulu-ympäristöstä nouseville nuorille lupauksille ponnahduslaudan, joka toimii samassa toimintaympäristössä maajoukkueen kanssa. Lisäksi SSF-Akatemia tarjoaa pitkällä aikavälillä turvallisen pohjan huipputason valmentautumiseen uran kehitysvaiheesta riippumatta. Urheilijat voivat tukeutua SSF-Akatemiaan ja saada maajoukkuetason valmennusta uran kehityskaaren luonnolisista hidasteista huolimatta.